Ganadores del sorteo Sorteamos entradas para Peyote Asesino

Sorteo realizado el 28/04/22

Premio: Una entrada doble para el día 30 de abril en Teatro de Verano. 21 horasUsuario C.I.
Gabriela Glisenti 3786xxxx
Milton Saurina Romero 3150xxxx
Kelly Andrea Suàrez da Cruz 3468xxxx
GABRIEL GOMEZ 2551xxxx
Juan Deniz 3559xxxx
Diego Casco 3926xxxx
Sebastián Agosto 4132xxxx
Marcela Arbenoiz 3799xxxx
carla padilla 2586xxxx
Paula Ruiz 3409xxxx
Pablo Bracesco 4321xxxx
katherine stabile 4386xxxx
Sergio Esteves 1617xxxx
daniela gonzalez 3197xxxx
Daniela Segui 4915xxxx
Maria Jose Leiva 4546xxxx
Andrea Noble 3893xxxx
sofia barboza miguez 4651xxxx
Sebastian Percovich 2619xxxx
Rafael Alvez 3217xxxx
richard pereyra 3061xxxx
Nicolas Catala 4514xxxx